Všeobecné smluvní podmínky loveKLIK

 

Tyto Všeobecné smluvní podmínky stanovují základní podmínky týkající se používání služeb loveKLIK  (dále jen „loveKLIK“). Pro všechny uživatele nebo zákazníky loveKLIK (dále jen „zákazník“) jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky závazné, i když se užívání nebo přístup uskutečňují mimo Českou republiku.

 

Svou registrací zákazník potvrdí, že si Všeobecné smluvní podmínky přečetl, pochopil a souhlasil s nimi. Zákazník přijímá Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) a prohlašuje "Souhlasím s podmínkami" kliknutím na tlačítko "Vstupte".

 

 

I.        Předmět Smluvních podmínek

 

(1)      loveKLIK na svých internetových stránkách nabízí informace pro osoby o nich a o jejich ideálních partnerech na základě formuláře, čímž jim poskytuje pomoc v hledání trvalého vztahu.

 

(2)      Podmínky a ustanovení uvedené níže upravují užívání služeb loveKLIK.

 

(3)     Zákazník se svou registrací zavazuje používat tyto služby pouze pro osobní a nekomerční účely.

 

 

II.         Popis a rozsah služeb

 

(1)      loveKLIK nabízí svým zákazníkům databázi a aplikace přístupné na stránkách www.loveKLIK.cz a také na partnerských stránkách, do kterých služby loveKLIK jsou nebo mohou být integrovány.

 

(2)      loveKLIK poskytuje zákazníkům přístup ke svým aplikacím a databázi. To zahrnuje přístup k osobnostnímu informacím, které zákazník vyplnil ve vstupním dotazníku. Odpovědi zákazníka na otázky v dotazníku tvoří základ pro vypracování individuálního ohodnocení zákazníka.

 

(3)      Odpovědi zákazníka na otázky v dotazníku a jiné osobní údaje se uvádějí do  loveKLIK databáze, kde se porovnávají s údaji jiných zákazníků. Toto porovnání je založeno na algoritmu umožňujícím odhalení kompatibility dvou profilů zákazníků. Výsledek porovnání se předává zákazníkovi, a to tak, že má možnost zobrazení uživatelů podle shody. Tato služba je zpoplatněna. Zákazníci si mohou zakoupit přistup k této službě na určitou dobu.

 

(4)      Zákazníci mohou kontaktovat jiné zákazníky služby loveKLIK. Příjemce se pak rozhodne, zda odpoví nebo ne. Komunikace mezi zákazníky se uskutečňuje přes vnitřní komunikační systém.

 

(5)      loveKLIK aplikace seznámení zobrazuje profilovou fotografii zákazníků, ke kterým jsou přidána dvě tlačítka pro volbu seznámení a odmítnutí. Volbou seznámení (srdíčko) bude zákazník jehož fotka je aktuálně zobrazena ve hře upozorněn na svém profilu. K zobrazení informací o uživateli, který zvolil volbu seznámení je tato služba zpoplatněna. Zákazníci si mohou zakoupit přístup k této službě na určitou dobu. Při volbě odmítnutí bude následovat další náhodně vybraný uživatel a zobrazena jeho profilová fotografie.

               

(6)          Zákazníci mohou používat možnost rychlé pošty. Zákazník, který kontaktuje zákazníka bude mít jistotu o umístění přijaté pošty na prvním místě v jeho přijatých zprávách. Tato služba je zpoplatněna. Zákazníci si mohou zakoupit přistup k této službě na určitou dobu.

 

(7)          loveKLIK aplikace výpis návštěv. Zde se zobrazí zákazníci, kteří navštívili zákazníka profil. Tato služba je zpoplatněna. Zákazníci si mohou zakoupit přistup k této službě na určitou dobu.

 

(8)      Než bude placený servis zpřístupněn zákazníkům, budou upozornění na to, že služba je placená, a informování o jejím rozsahu a způsobech placení; až platba bude provedena, placený servis bude zákazníkům zpřístupněn.

 

(9)      loveKLIK nemůže zaručit, že zákazník dokáže úspěšně navázat kontakty během smluvní lhůty, a také služby loveKLIK nenesou zodpovědnost v případě, když do konce smluvní lhůty nebyl navázán žádný kontakt.

 

(10)      loveKLIK nemůže zajistit správnost ohodnocení nebo posouzení v porovnávacím testu.

 

(11)        loveKLIK nabízí zpoplatněné tyty funkce: zvětšení tří profilových fotografii, rychlá pošta, zobrazení seznámení, zobrazení návštěv na profilu a výpis osob podle shody. Tyto služby jsou zpoplatněny. Zákazníci si mohou zakoupit přistup k těmto službám na určitou dobu.

 

(12)      Zpoplatněná služba (prémiové členství) je spotřebována, tj, plnění služeb je započato, okamžikem, kdy se uživateli, kdy se uživateli začnou zobrazovat maximalizované fotografie jiných uživatelů, a je mu umožněn přistup k placeným aplikacím. Od tohoto okamžiku už uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, protože mu bylo odtajněno soukromí jiných uživatelů.

 

 

III.      Přístup

 

(1)      Jakýkoli přístup k loveKLIK systému databází vyžaduje registraci, při které zákazník může používat své vlastní heslo a emailovou adresu.

 

Svou registrací se zákazník zavazuje splňovat podmínky použití vysvětlené v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.

 

Zákazník registrací prohlašuje, že je plnoletý/plnoletá.

 

Registrace vytváří mezi společností loveKLIK a zákazníkem smluvní vztah, který se řídí předpisy těchto Všeobecných smluvních podmínek.

 

(2)      loveKLIK je oprávněn kdykoli zablokovat přístup zákazníkovi, jenž používá systém loveKLIK nezákonně, například v případě nedodržení předpisů uvedených v čl. VII.

 

(3)      loveKLIK poskytuje služby zdarma a také nabízí zpoplatněné služby. V případě zpoplatněných služeb, je možné zaplatit za přístup k takovým službám během určité doby. Než zákazník použije  zpoplatněné služby, bude v každém případě upozorněn, že zmíněná služba není bezplatná a jaká je výše poplatku. Po provedení příslušné platby služba bude zpřístupněna. Všechny ostatní služby jsou v zásadě bezplatné.

 

Při používání zmíněných zpoplatněných služeb zaregistrovaný zákazník vstupuje do smluvního vztahu se společností loveKLIK, který existuje nezávisle vedle registrace. Takový smluvní vztah pro zpoplatněné služby znamená, že zákazník souhlasí s tím, že musí zaplatit, a vzniká při kliknutí na tlačítko potvrzení platby na příslušné internetové stránce.

 

 

IV.     Ochrana údajů

 

(1)      Bezpečnosti a ochraně údajů zákazníků  loveKLIK věnuje zvláštní pozornost. loveKLIK zaručuje, že splňuje statutární ustanovení týkající se ochrany dat.

 

(2)      Při poskytování smluvního servisu osobní údaje, jako například věk, pohlaví, PSČ, telefonní číslo, osobní informace, obrázky, se sbírají, uchovávají, zpracovávají a používají. Pojem osobní údaje znamená data  obsahující osobní detaily a konkrétní podrobnosti konkrétního nebo identifikovatelného zákazníka.

 

Rovněž se ukládají osobní nastavení zákazníka pro využívání služeb loveKLIK., které si zákazník sám nastaví. Toto je nutné proto, aby při příštích návštěvách (při každém dalším přihlášení do systému) zákazník mohl najít svá osobní nastavení.

 

(3)      Zákazník souhlasí s tím, aby služby loveKLIK používaly údaje týkající se jeho osoby pro účely konzultování, propagace, průzkumu trhu, výzkumů a analýzy, aby se služby loveKLIK mohly vyvíjet a splňovat požadavky zákazníků. 

 

Kromě toho, zákazník jasně souhlasí s tím, že bude dostávat email-newslettery od LOVEKLIK. Tento souhlas může být kdykoli zrušen emailem na adresu info@loveKLIK.cz nebo nastavení parametrů ve svém uživatelském profilu.

 

Zákazník rovněž souhlasí s publikováním jeho/její profilu na webových stránkách partnerů loveKLIK; internetových stránkách částečně obsahující služby loveKLIK (mikrostránky); aplikacích pro mobilní telefony (například UMTS nebo SMS);, aby se zvýšil počet osob, kteří mohou mít zájem o jeho/její profil.

 

Zákazník také souhlasí s tím, že se údaje jeho/její osobního profilu mohou předávat vnějším provozovatelům servisních služeb loveKLIK pro následující účely:

a) rozesílání emailů a newsletterů jménem loveKLIK.

 

Zákazník souhlasí s tím, že jeho/její přístup k službám loveKLIK, pokud takový přístup byl uskutečněn přes partnerské stránky, je uložen s cookie. Tyto cookies neobsahují žádná osobní data zákazníka, ale slouží výhradně k podporování připojeného partnerského programu. Cookies budou automaticky smazány po registraci zákazníka. Pokud registrace nebude provedena, cookies bývají obyčejně automaticky smazány po 30 dnech.

 

 

 

 

(4)      loveKLIK upozorňuje zákazníky na to, že ochrana údajů při předávání dat v otevřených sítích, jako je například internet, nemůže být plně zaručena za dostupných technických podmínek. Z tohoto důvodu odpovědnost za bezpečnost údajů předávaných zákazníkem nese sám zákazník.

 

(5)      Svou registrací zákazník souhlasí s uvedeným výše použitím jeho/její údajů.

 

 

V.         Ceny

 

(1)    Všechny služby, které jsou zpřístupněné pro uživatele loveKLIK jsou bezplatné, kromě případů, když je zákazník před použitím určité služby informován o její ceně. Ceny a způsoby platby pro zpoplatněné služby budou vysvětleny při každém použití takových služeb. Vymezení placených služeb, jejich cena a časová omezenost využívání zaplacených Služeb je stanovena ceníkem, jenž je v aktuálním znění umístěn na www.loveklik.cz/premium.

(2)    Využívání zaplacených Služeb je časově omezeno. Pro další aktivní využívání placených Služeb po uplynutí období uvedeného v předchozí větě je nutné, aby Uživatel zaplatil další Premium, dle informace, kterou obdržel od Poskytovatele v dostatečné lhůtě před uplynutím časového omezení.

(3)    V případě zablokování přístupu zákazníka k službám z důvodu porušení podmínek smlouvy je nevyužitý zůstatek na účtu zákazníka loveKLIK převeden na loveKLIK jako poplatek za porušení smlouvy. Žádný nevyužitý zůstatek nebude vrácen.

(4) Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

 

VI.     Námitky proti poplatkům za zpoplatněné služby

 

(1)      Případné námitky zákazníka proti zaúčtovaným poplatkům, musí být písemně podány společnosti loveKLIK a odůvodněny písemně nejpozději do 14 dní od účtování těchto poplatků nebo po potvrzení příslušné faktury.  Pokud zákazník během 14 dní nepodá žádnou odůvodněnou námitku, zaúčtované poplatky budou považovány za přijaté. Za všechny náklady nebo poplatky, které vzniknou v důsledku zpoždění nebo prodlení platby, odpovídá zákazník. V případě zpoždění nebo prodlení platby budou nárokovány úroky, jejichž výše vyplývá z právních ustanovení.

 

(2)      Menší překážky pro přístup k službám nejsou považovány za odůvodnění námitky. Menší překážky k zpoplatněným službám znamenají případy, kdy doba, během které zákazník neměl přístup k zmíněným zpoplatněným službám, nepřevyšuje dva po sobě jdoucí dny. Oprávnění námitky také vyžaduje splnění následující podmínky: podle článku  XI. těchto Všeobecných smluvních podmínek musí být společnost loveKLIK odpovědná za nedostupnost poskytovaných služeb.

 

(3)      V případě, že jsou námitky zákazníka oprávněné, platí následující: Zákazníkům, kteří si zaplatili přístup k aplikacím a databázi loveKLIK během určité doby, bude tento přístup prodloužen o dobu, ohledně které zákazník vznesl oprávněnou námitku.

 

(4)      V případě, že je námitka zákazníka oprávněná, má zákazník možnost dát loveKLIK dodatečnou dobu 5 pracovních dní  pro provedení náležité nápravy a také má právo požádat loveKLIK o prodloužení podle odst. (3). Pokud nebude příčina námitky odstraněna do vypršení dodatečné doby, má zákazník právo vypovědět smlouvu. Vrácení nevyužitého kreditu se v tomto případě provádí podle čl. VIII (5).

 

 

 

 

VII.    Povinnosti Zákazníků

 

(1)      Každý zákazník se zavazuje považovat za důvěrné všechny emaily a jiná sdělení nebo údaje jiných zákazníků, které obdrží při použití loveKLIK databáze, a neprozrazovat je třetí straně bez souhlasu původce. Tato povinnost se také vztahuje na jména, telefonní čísla/ čísla telefaxu, adresy či e-maily a/nebo URL jiných zákazníků.

 

Předávání jakýchkoli údajů ne-zákazníků je také zakázáno.

 

(2)      Každý zákazník se dále zavazuje nezneužívat služeb loveKLIK, především

 

a)       nepoužívat systém loveKLIK pro šíření hanlivých, nepřístojných, pornografických nebo jiných protizákonných materiálů či informací;

 

b)       nepoužívat loveKLIK pro vyhrožování, pronásledování lidí nebo pro porušování lidských práv (včetně práva osobnosti), a také pro nabízení či  dožadování se peněz nebo materiálních hodnot;

 

c)       neposílat na stránky loveKLIK žádná data:

-        obsahující viry (infikovaný software);

-        obsahující software nebo jiné materiály chráněné autorským právem nebo právem průmyslového vlastnictví, kromě případů, když zákazník je právoplatným majitelem zmíněných práv nebo obdržel souhlas pro použití takových materiálů či  software;

 

d)       nepoužívat loveKLIK takovým způsobem, aby dostupnost nabídek pro jiné zákazníky byla negativně ovlivněna;

 

e)       neposílat zprávy zákazníkům pro účely jiné než osobní komunikace, především nepoužívat systém pro propagaci nebo reklamu služeb či zboží;

 

(3)      V případě porušení občanského nebo trestního práva jakýmkoli zákazníkem, v případě nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností loveKLIK má právo zrušit smlouvu bez předchozího upozornění a okamžitě zablokovat přístup k aplikacím a databázi loveKLIK podle čl. III.

 

(4)    Pokud existuje podezření na nepřípustné nebo protizákonné použití, loveKLIK má právo ověřit data a vložená zákazníkem a v případě nutnosti zablokovat přístup k těmto údajům. loveKLIK může okamžitě zablokovat zákazníkovi přístup k systému podle čl. III. Pokud případ vyvolává pochyby, má loveKLIK právo konečného rozhodnutí o přípustnosti příslušných materiálů.

 

(5)    zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě (Uživatel si je vědom, že v případě poskytnutí těchto údajů nese plnou odpovědnost za škodu, která tímto případným zneužitím údajů vznikla).

 

(6)    Uživatelský účet – Profil slouží především k seznámení, proto jeho obsahem zejména nesmí být:

a)    texty, které jsou v rozporu s právními předpisy České republiky;

b)    texty vykazující znaky podvodného jednání Uživatele

c)    komerční a reklamní sdělení, včetně nabídek práce apod.;

d)    vulgární, nebo sexuálně laděné texty;

e)    erotické nebo pornografické fotografie či jen na tyto fotografie odkazovat;

f)    autorská díla bez výslovného souhlasu autora;

g)    urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilií, zoofilií, xenofobii a rasismem;

h)    texty, tak aby uživatelský účet byl zaměnitelný s Uživatelským účtem jiného Uživatele.

 

(7)    Profilová fotografie. Profilová fotografie Uživatele, která zobrazuje aktuální vzhled Uživatele. Uživatel prohlašuje, že jím do Uživatelského profilu umístěná profilová fotografie odpovídá skutečnosti, a disponuje veškerými autorskými právy k této fotografii, především právem, tuto fotografii volně zveřejnit.

 

 

 

VIII.      Zrušení a ukončení užívání

 

(1)      Každý zákazník má právo kdykoli zrušit smlouvu bez vysvětlení. Po zrušení smlouvy data zákazníka budou vymazaná a smluvní vztah stanovený v odst. III.(1) bude ukončen.

 

loveKLIK má rovněž právo kdykoli ukončit smluvní vztah stanovený  v odst. III.(1) 2-týdenní výpovědní lhůtou.

 

(2)      Pokud uživatel zpoplatněných služeb zruší svou registraci, smluvní vztah stanovený v odst. III. (3) těchto Všeobecných smluvních podmínek tím zasažen nebude. Při zrušení se zákazník vzdává použití kreditu nevyužitého pro zmíněné zpoplatněné služby, tj. zákazník nedostane zpět zaplacené peníze.

 

 

(3)      loveKLIK má právo kdykoli přerušit poskytování služeb úplně nebo částečně.

 

(4)      Každý zákazník, který měl v době, kdy loveKLIK přerušila poskytování služeb, tyto služby předplacené, dostane poměrnou náhradu za nevyužité služby (aktivní zůstatek).

 

(5)    Neaktivní Uživatelský účet. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu (tj. nenavštíví emailovou schránku, nepřihlásí se apod.) po dobu delší než 12 měsíců (dále jen „Neaktivní Uživatelský Účet“) je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet – Profil i bez souhlasu Uživatele.

 

 

 

IX.     Operace

 

loveKLIK má právo, i když není zavázaná, kontrolovat a ověřovat obsah všech posílaných textů a údajů nebo grafických souborů, zda odpovídají právním předpisům a těmto Smluvním podmínkám, a má také právo v případě nutnosti tyto údaje upravovat či smazat. 

 

X.      Práva

 

Všechna práva na programy, servis, postupy, software, technologie, ochranné značky, obchodní názvy, vynálezy a všechny materiály patřící loveKLIK náleží výlučně loveKLIK. loveKLIK je vlastníkem všech licencí k použití výše uvedených práv.

 

Použití všech programů a jejich obsahu, materiálů, ochranných značek a obchodních jmen je dovoleno výhradně pro účely vymezené v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.   Reprodukování těchto programů, služeb, postupů, softwaru, atd. – pro jakékoli účely – je zakázáno.

 

 

XI.     Odpovědnost

 

(1)      loveKLIK nekontroluje, zda jsou informace v profilech zákazníků či v jejich komunikaci bezpečné a správné. loveKLIK proto nenese žádnou odpovědnost za tyto informace. V tomto ohledu je veškerá odpovědnost vyloučena.

 

loveKLIK nenese odpovědnost za správnost a úspěšnost porovnání různých profilů a za správnost ohodnocení v osobnostních testech. loveKLIK nenese odpovědnost za obsah ohodnocení a individuálního popisu osobnosti. I když je to zakázáno, zákazníci mají možnost zadávat nepřesné  údaje nebo používat loveKLIK aplikace pro nepřípustné či protizákonné účely.

 

V případě nepřípustného či protizákonného použití loveKLIK systému loveKLIK nenese žádnou odpovědnost.

 

loveKLIK garantuje, že se bude usilovat o navázání kontaktů pro zákazníka, ale loveKLIK nezaručuje jistotu úspěchu. loveKLIK rovněž nenese odpovědnost za případy, kdy během smluvní doby zákazník nedokázal navázat žádné kontakty, nebo když se zákazníci, kteří se spojili, k sobě nehodí.

 

(2)      loveKLIK není odpovědná za stálou, nepřetržitou dostupnost systému nebo za vypnutí, přerušení či zničení technických instalací. Kromě toho, loveKLIK především nenese odpovědnost za špatnou kvalitu přístupu k systému loveKLIK kvůli zásahu vyšší moci nebo jiným nekontrolovatelným událostem, především v případě selhání komunikačních sítí a kanálů. loveKLIK nenese odpovědnost za menší přerušení v poskytování služeb.

 

(3)      loveKLIK nenese odpovědnost za škodu způsobenou jinými než výše uvedenými příčinami, vyjma případů úmyslné nebo hrubé nedbalosti její pracovníků a zástupců, přičemž v těchto případech loveKLIK nese odpovědnost pouze v té míře, v jaké tyto příčiny způsobily škodu ve srovnání s jinými příčinami.

 

(4)      loveKLIK nese odpovědnost za nedbalost pouze v té výši, v jaké pracovník nebo zástupce loveKLIK porušil závažné smluvní povinnosti.  Veškerá odpovědnost je omezena na typická poškození.

 

(5)      Odpovědnost za vše výše neuvedené je vyloučena.

 

 

XII.    Pojistné plnění

 

Zákazník tímto zbavuje loveKLIK vší odpovědnosti, osvobozuje od nákladů a  nároků plynoucích z poškození kvůli pomluvám, urážkám a narušení osobních práv jinými zákazníky, kvůli selhání služeb, kvůli narušení zákazníky práv na nehmotný majetek nebo jiných práv. Každý zákazník také zbavuje společnost loveKLIK odpovědnosti a osvobozuje ji od nákladů a nároků plynoucích z narušení těchto Všeobecných smluvních podmínek.

 

 

XIII.   Komunikace

 

Spojení od loveKLIK k zákazníkům se uskutečňuje pomocí příslušné ho formuláře při zadání uživatelského jména nebo pomocí elektronické pošty. Zprávy od zákazníků pro loveKLIK je možné posílat pomocí elektronické pošty na adresy uvedené na internetových stránkách loveKLIK (například info@loveklik.cz) nebo pozemní poštou.

 

 

XIV.   Vyrovnání / Retenční právo

 

Zákazníci mají možnost si činit nárok na započtení protipohledávky nebo uplatňovat retenční právo jen v případech, které se staly res judicata, které jsou nesporné nebo jinak všeobecně uznávané.

 

 

XV.    Reklama

 

Zákazník souhlasí s tím, že mu loveKLIK bude posílat zprávy s reklamou služeb, které nabízí.

 

 

XVI.   Dodatky k Všeobecným smluvním podmínkám

 

loveKLIK má právo kdykoli dodávat ustanovení k těmto Všeobecným smluvním podmínkám. Zákazník může protestovat proti takovému doplnění během dvou týdnů. Pokud zákazník nepodal námitku proti doplnění v stanoveném termínu, nové Všeobecné smluvní podmínky se začnou vztahovat na zákazníka ode dne, kdy tento termín vyprší.

 

loveKLIK má právo doplňovat tyto Všeobecné smluvní podmínky. Tyto dodatky nabývají účinnosti, když se stávají přístupné online na webových stránkách. Tento postup je platný a nemá vliv na možnost každého zákazníka ukončit své členství. Pokračováním v použití služeb loveKLIK zákazník potvrdí svůj souhlas s doplněními.

 

Pokud má zákazník námitky proti doplněným Všeobecným smluvním podmínkám, loveKLIK má právo ukončit bez předchozího upozornění bezplatné členství popsané v odst. III.(1). V tomto případě bude mít loveKLIK také právo odmítnout automatické prodloužení zpoplatněného členství podle odst.  II.(5), III.(3), VIII.(3). V tomto případě bude zpoplatněné členství ukončeno dnem vypršení termínu přístupu. loveKLIK oznámí své námitky proti prodloužení zpoplatněného členství nejpozději dva týdny před dnem vypršení termínu.   

 

loveKLIK žádá zákazníky, aby si všímali změn a nejnovějších verzí Podmínek přístupných online na webových stránkách loveKLIK. Přítomnost zákazníka na internetových stránkách je podmíněna absolutním přijetím všech doplnění a pozměnění.

 

 

XVII.  Obecné podmínky

 

Tyto Všeobecné smluvní podmínky a všechny právní poměry mezi zákazníkem a společností loveKLIK se řídí právními předpisy České republiky. V případě jestli nějaké ustanovení v těchto Všeobecných smluvních podmínkách se stane neplatným nebo neúplným, oprávněnost zbývajících ustanovení Všeobecných smluvních podmínek zůstane nezasažená.

 

Neplatné nebo neúplné ustanovení má být nahrazeno nebo doplněno platným ustanovením, které nejvíce odpovídá zamýšlenému ekonomickému výsledku.

 

 

XVIII. Právo na odvolání

 

Zákazník má právo zrušit smluvní vztah s loveKLIK podle odst. III (1) během 2 týdnů od data uzavření písemným prohlášením na emailovou adresu loveKLIK uvedenou v čl. XIII. nebo pomocí pozemní pošty na adresu uvedenou v čl. XIX.

 

Zákazník má právo zrušit smluvní vztah s loveKLIK podle čl. III odst. (3) během 2 týdnů po vstoupení do něho (od data uzavření) tímto způsobem, pokud zákazník ještě nepoužil zpoplatněných služeb. Zmíněné právo na odvolání pozbude platnosti při prvním použití placeného servisu.

Vaše proklikání
ke štěstí...

Registrace

Pohlaví muž žena
Hledám muže ženu

Souhlasím s podmínkami

Předregistrace!

Premium účet na 10 dní zdarma!

Proč u nás?

Jsme seznamovací agentura s jedinečnou seznamovací metodou, která vám doporučí nejvhodnějšího partnera.

My lidi nerozlišujeme,

po registraci bude stránka zobrazovat pouze osoby, o které máte zájem.

Spousta možností..

Máme pro vás spousty metod seznamování, je jen na vás, které si vyberete.

  • Ideální parter/ka
  • Vzájemné sympatie
  • Inzeráty

U nás se nejen seznámíte, ale také pobavíte..

Hodnoťte kdo je Vám sympatičtější nebo vybírejte, kdo se vám líbí..

I to Vás dokáže sblížit!